FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
STUDIJ NOVINARSTVA
KOLEGIJ: NOVINARSKA ETIKA

ANKETNI UPITNIK

Poštovani,
najljepše Vas molimo za odvajanje malo vremena i popunjavanje ovog sasvim anonimnog upitnika. Svrha i cilj upitnika jest upotpuniti spoznaje u vezi s razvojem građanskog i/ili sudioničkog novinarstva u Hrvatskoj, odnosno mjestu i ulozi koji imaju blogovi i blogeri. Podaci dobiveni ovom anketom koristit će se za potrebe jednog stručnog/preglednog teksta.
Anketa se sastoji od zatvorenih i otvorenih pitanja, pa Vas molimo da svugdje gdje možete dadete svoj cijenjeni sud ili mišljenje.
Molimo Vas da anketu ispunite što prije (u roku od 10 dana) kako bi imali dovoljno vremena za interpretaciju podataka dobivenih uz Vašu pomoć,

Zahvaljujemo, uz srdačan pozdrav,

Dr.sc. Gordana Vilović
Daniela Širinić

Molimo vas da unesete adresu Vašeg bloga, radi utvrđivanja točnosti podataka.

Moj blog se nalazi na

1. Spol ispitanika:

Muško
Žensko

2. Dob:

do 18
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
više od 65

3. Stupanj obrazovanja (najviši završeni stupanj):

završena osnovna škola
završena srednja škola
završena viša škola - VI stupanj
završen fakultet - VII stupanj
magisterij
doktorat

4. Školovanje u tijeku (stupanj obrazovanja koji ćete steći):

završena viša škola - VI stupanj
završen fakultet - VII stupanj
magisterij
doktorat

5. Ukoliko ste zaposleni, molim navedite zanimanje ili područje rada

novinar
menagement
računarstvo i internet
strojarstvo i elektronika
administrativna zanimanja
dizajn i umjetnost
obrazovanje i briga o djeci
zdravstvo i socijalna skrb
turizam i ugostiteljstvo
državni sektor i neprofitne organizacije
privatno poduzetništvo
ostalo: (molimo, nadopunite odgovor.)

6. Pišete li blog?

DA
NE

7. Koliko dugo imate svoj blog?

mjesec dana
pola godine
godinu dana
dvije godine
tri godine i duže

8. Molim Vas navedite razloge koji su Vas naveli da pišete blog?

9. Možete li odrediti Vašu ciljanu publiku?

10. Mislite li da Vaši blogovi utječu na promjenu stavova Vaših čitatelja?

11. Čitate li druge blogove? Ako da, možete li navesti one blogove koje najčešće posjećujete?

12. Koja je najčešća tema Vašeg bloga (možte odabrati više odgovora)?

Film
Fotografija
Gastronomija
Glazba
Humor
Internet
Karijera
Književnost
Novac
Obitelj
Obrazovanje
Osobno
Poezija
Politika
Putopisi
Priče
Religija
Seks
Sport
Umjetnost
Zdravlje
Znanost

13. Blog pišete...?

svaki dan
nekoliko puta mjesečno
kada imam potrebu nešto komentirati
ovisi o tome kako sam raspoložen

14. Koliko posjetitelja dnevno posjeti Vašu stranicu?

manje od 10
10 - 50
50 - 100
100 - 200
više od 200

15. Gdje nalazite informacije koje koristite u svojim blogovima?

16. Pratite li tradicionalne medije (novine, televiziju, radio)?

pratim svakodnevno
pratim povremeno
koliko da, toliko i ne
više ne pratim nego što pratim
ne pratim uopće

17. Ako pratite, koliko često čitate novine?

svakodnevno
jednom tjedno
ponekad
vrlo rijetko
skoro nikada

18. Možete li navesti koje novine čitate najčešće?

19. Ako pratite koliko često gledate televiziju?

svakodnevno
jednom tjedno
ponekad
vrlo rijetko
skoro nikada

20. Koji televizijski program najčešće gledate?

21. Ako pratite koliko često slušate radio?

svakodnevno
jednom tjedno
ponekad
vrlo rijetko
skoro nikada

22. Koju radio postaju najčešće slušate?

23. Vjerujete li stavovima iznesenim u tradicionalnim medijima?

vjerujem u potpunosti
vjerujem
koliko da toliko i ne
ne vjerujem
ne vjerujem uopće

24. Možete li navesti ime jednog ili više blogera koji su i profesionalni novinari?

25. Pratite li on-line medije?

pratim svakodnevno
pratim povremeno
koliko da, toliko i ne
više ne pratim nego što pratim
ne pratim uopće

26. Koje on-line medije najčešće posjećujete?

hrvatski on-line mediji

strani on-line mediji

27. Ima li cenzure u Hrvatskoj

Snažno je prisutna
Neznatno je prisutna
Ne mogu procjeniti
Mislim da je cenzura značajno smanjena
Nema cenzure uopće

28. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili potvrdno molim Vas da navedete bar jedan primjer koji Vam je poznat?